Vragen

Wanneer moet ik een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren en waarom?

Uw bedrijfsarts if HR adviseur heeft u waarschijnlijk geadviseerd het 2e spoor in te zetten. U moet dan zo snel mogelijk arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren. U riskeert anders een sanctie, ook als u te lang aarzelt. Maar bovenal is het een goed advies, lees verder “waarom een arbeidsdeskundig onderzoek”
Uw werknemer nadert het einde van het 1e ziekte jaar. Tijd voor de 1e jaars evaluatie.
Bent u een grotere werkgever met veel functies in uw bedrijf of instelling? Dan moet een arbeidsdeskundige vaststellen of er nog mogelijkheden zijn binnen uw eigen bedrijf. En zo niet wat de andere opties zijn. Het UWV kijkt of u zorgvuldig genoeg bent geweest en een onafhankelijke arbeidsdeskundige kan hier een oordeel over geven, dat door het UWV geaccepteerd wordt.
Bent u een kleinere werkgever dan is het belangrijk al vroeg in het eerste jaar een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen. U heeft weinig functies in uw bedrijf, waardoor uw werknemer zo vroeg mogelijk de kans moet krijgen op een andere manier zijn inkomen veilig te stellen. Uw werknemer zal dus in een vroeg stadium moeten kijken naar ander werk bij een andere werkgever.
Het gaat erom goed overwogen beslissingen te nemen waar uw werknemer ook achter kan staan. Door mij als arbeidsdeskundige in te zetten neemt u uw werknemer serieus, krijgt onafhankelijk advies en kan zijn opties beter inzichtelijk krijgen.

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek, van aanvraag tot rapportage?

Het duurt 3 weken van offerte tot rapportage.
Zodra u akkoord gaat kan ik meteen aan de slag. De doorlooptijd kan binnen gestelde tijd als ik alle medewerking krijg en er al een recent gemaakt FML of inzetbaarheidsprofiel heb van de bedrijfsarts.
Ik stuur u per ommegaande een mail met de informatie die ik nodig heb.
Als u daar meteen werk van maakt, kan ik binnen 1 week een afspraak met u en uw werknemer maken voor een interview en werkplek onderzoek.


Wat houdt de dienst besparingen op de premie Werkhervatting Kas in?

U krijgt jaarlijks rond 1 december (sinds 2006) de beschikking WhK.
U bent als werkgever financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van de WGA instroom, dus als een (ex) werknemer van u WIA heeft nadat hij bij u uit dienst is gegaan. Wij weten dat in veel situaties deze beschikking niet juist is. Daarom is het van belang dit door ons te laten controleren.

Wat houdt de dienst besparingen op de premie Werkhervatting Kas in?Hoe kan ik tienduizenden euro’s besparen?

U laat ons de WhK scan uitvoeren en het blijkt dat er fouten gemaakt zijn in de beschikking van de belastingdienst. Wij tekenen als gemachtigde voor u bezwaar aan en gaan ons inzetten voor een maximaal resultaat, No Cure- No Pay.

Wat krijg ik voor een WhK scan?

Vaak een besparing van tienduizenden euro’s
Inzicht in de kosten systematiek van de overheid (UWV en Belastingdienst)
Inzicht in uw WGA dossiers
Een advies of u een keuze kunt maken voor Eigen Risico dragerschap voor de WGA-ZW.

Wat kost een dienst bij Tarius?

Ik lever maatwerk en werk op basis van een offerte. Geen verrassingen en een heldere uitleg over de diensten waarvoor u betaalt. Ik houd ook rekening met omstandigheden en kan ook onder bepaalde omstandigheden pro deo hulp bieden.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

Arbeidsdeskundige onderzoek vanaf € 795,- (10 % kennismakingskorting bij uw 1e offerte en een maatwerk tarief als het gaat om bijzondere omstandigheden)
Plan van Aanpak vanaf € 250,-
2e spoor vanaf € 1500,- per 6 maanden
1e spoor vanaf € 1200,- per 6 maanden
Besparing op de premie Werkhervatting Kas: No Cure – No Pay met een vaste vergoeding voor check, bezwaarprocedure en dossier onderzoek.

Pro Deo
Ik lever ook pro deo diensten aan:

  • Burgers en werknemers met een uitkering
  • Werkgevers die maar enkele werknemers in dienst hebben en daardoor in grote financiële problemen komen (wel reiskosten)
  • Communicatie met het UWV. Soms is het UWV een bunker waar je als burger, werknemer of werkgever niet doorheen komt. Ik weet de weg en kan als uw gemachtigde optreden.

No Cure No Pay
Ik bied service voor het controleren van de beschikking premie Werk Hervatting Kas. Ik reken hiervoor wel een entree bedrag voor de analyse en rapportage.


Wat is een Plan van Aanpak?

U heeft de verplichting binnen 6 weken na de 1e ziekte dag een plan van aanpak te maken samen met uw werknemer. Maar wat spreekt u af en wat wilt u er in zetten, zodat u samen een goede start maakt met de reintegratie. Wat mag u uw werknemer vragen te doen. Welke acties kunt u bedenken om samen aan te werken. Wat kunt u doen en wat kan uw werknemer doen. Hoe zet je dat concreet op papier. Hoe zorg je ervoor dat je werknemer het niet voelt als een contract, maar een hulpmiddel waarmee hij grip heeft op zijn reintegratie en waardoor u kaders geeft. Wat spreekt u af over de communicatie. Wie neemt daarin initiatief en wat wilt u bespreken in de evaluaties.
Allemaal vragen waar u over na moet denken om te zorgen dat de reintegratie zo goed mogelijk op de rails gezet wordt.
U kunt mij vragen om het plan van aanpak op te stellen. Dan heeft u een garantie voor een goede start in de reintegratie en voorkomt u dat u achter de feiten aan loopt en kostbare tijd en energie verspilt.

Passend werk, wat mag ik mijn werknemer laten doen?

Wat mag u uw werknemer laten doen? Uw bedrijfsarts heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn, maar u moet zelf bedenken wat passend is. Vaak lukt het niet om uw werknemer het juiste passende werk aan te bieden. U weet niet goed wat u hem wel en wat niet mag en kan laten doen. Ik kan u daarbij helpen.
Dit kan u veel tijd besparen en ook zal dit leiden tot een aanzienlijk korter verzuim.
Het is van groot belang om uw werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren in passend werk. Daardoor zal de reïntegratie veel beter verlopen en is het risico op vertraging aanzienlijk kleiner. Het is bewezen dat als het u niet lukt in de eerste 6 weken om hier stappen in te zetten dat het verzuim veel langer gaat duren.