Nieuws

Bericht van de bedrijfsarts….wat dan?

De arbodienst levert een advies. Wat dan? We vertalen de adviezen in praktische oplossingen, vertaald in een Plan van Aanpak, de basis voor een reïntegratie. Een stappenplan, een helder en haalbaar doel. Weten wanneer u wat moet doen. Advies om het juiste te doen op het juiste moment. 

Wilt u zaken uitbesteden? Dan kunnen wij het voor u uitvoeren. We helpen u in het hele proces. Coachen u en uw werknemer voor een optimaal resultaat. 

Cis Linders

Tarius en Nieuwe Sporen

Samenwerking met Nieuwe Sporen

Tarius Works heeft een samenwerking met Nieuwe Sporen. Spoor 1 begeleiding bij de Reïntegratie is het specialisme van Tarius. Maar als het gaat om spoor 2 of spoor 3 reïntegratie is er een andere kennis en ervaring nodig. Om een goede overgang en afstemming te creëren is samenwerking en overdracht nodig. Het gaat bij reïntegratie altijd om mensen die een ander pad gaan volgen. Het lukt niet altijd om in spoor 1 (binnen de eigen organisatie) terug te keren in het eigen werk of ander werk. Door deze persoonlijke en intensieve samenwerking, kun je als werknemer met beperkingen, toch zo goed mogelijk begeleid worden. En is er duidelijkheid over de doelen en het traject dat je nodig hebt. Een persoonlijke benadering en maatwerk.