Bericht van de bedrijfsarts….wat dan?

De arbodienst levert een advies. Wat dan? We vertalen de adviezen in praktische oplossingen, vertaald in een Plan van Aanpak, de basis voor een reïntegratie. Een stappenplan, een helder en haalbaar doel. Weten wanneer u wat moet doen. Advies om het juiste te doen op het juiste moment. 

Wilt u zaken uitbesteden? Dan kunnen wij het voor u uitvoeren. We helpen u in het hele proces. Coachen u en uw werknemer voor een optimaal resultaat. 

Cis Linders