Burn Out onderzoek TNO

Burn-out klachten worden vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van factoren die samenhangen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Dit concludeert TNO in een onderzoek naar oorzaken van burn-out in opdracht van het ministerie van SWZ. Werkgerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris.

Voorbeelden van persoonskenmerken zijn weinig veerkracht en zelfvertrouwen of een slechte financiële situatie. Onder maatschappelijke oorzaken vallen onder meer baanonzekerheid door flexwerk, digitalisering en verhoging van werkdruk door economische groei. Uit interviews met werknemers bleek bovendien dat perfectionisme, personeelstekort, pestgedrag van collega’s en arbeidsconflicten belangrijke factoren zijn bij het ontstaan van burn-out. Volgens TNO liggen de belangrijkste verklaringen van de stijging van burn-outklachten vooral in het emotioneel zware werk (bijvoorbeeld in de zorg), onvrede over het salaris en langdurig achter een beeldscherm werken.

En wat kun je dan eraan doen als iemand dreigt uit te vallen, je signalen vangt dat iemand er doorheen zit? Je werknemer functioneert niet meer goed? Of meldt zich vaker kortdurend ziek? Of klaagt wel eens over teveel werkdruk? Cis Linders kan onderzoek doen naar de psycho sociale arbeidsbelasting in eigen werk. Daaruit kan advies gegeven worden aan de werknemer en de manager. Voorkom dat iemand helemaal uitvalt. Goed voor de werknemer zorgen en voor oplossingen zorgen. 

samenwerking met WIJDOEN

Wij Doen is gespecialiseerd in NAH, niet aangeboren hersenletsel. Ze kunnen mensen die getroffen zijn door een hersenaandoening ondersteunen bij werk. 

 

 

Minder werken in plaats van ziek melden

Kiezen voor minder werken in plaats van ziek melden. Ik heb het vaker gezien in mijn praktijk. Vooral in het onderwijs en zorg waar het gebruikelijk is part-time te werken. Minder werken wordt daar makkelijk gehonoreerd. Zo heb je geen gedoe rond ziekteverzuim met je leidinggevende. Gewoon zelf je werk aanpassen.

Juist als je minder kracht en energie hebt, problemen met je gezondheid en de balans moet zoeken wil je er niet ook nog een verzuimtraject bij hebben. Dat kost ook energie en moeite die je juist niet hebt.
Maar is dat verstandig? Nee, want op de lange termijn is het geen oplossing. Bovendien kost het je inkomen, omdat je naar rato van uren verzekerd bent voor de WGA. Mocht je een aandoening hebben waardoor je ‘afzakt’ en later toch van de WGA gebruik moet maken krijg je dus minder uitkering.
Zo zijn er legio oplossingen waar je als werknemer niet aan denkt. Maar waar je wel met je werkgever oplossingen voor kunt vinden. Denk aan organiseren van je werk. Organiseren van je privé zorg taken. Taken die je tijdelijk niet goed kunt uitvoeren aan anderen delegeren of herindelen van taken. Een HRM professional kan meehelpen om oplossing te bedenken. Het delen van je zorgen op het gebied van werk is ook halve smart. Het is goed als je transparant bent als het niet goed met je gaat.
Een goede werkgever kan zo zorgen dat je begeleid wordt en een periode de boel op orde kan krijgen en wat uit de wind gehouden wordt.
Zo weet een werkgever ook dat je je verantwoordelijkheid neemt.
Als er functioneringsproblemen ontstaan en je werkgever weet niet dat je ziek bent of andere problemen hebt waardoor je niet goed functioneert, dan heb je uiteindelijk een veel groter probleem. Bovendien kan het UWV beoordelen bij een WIA aanvraag dat deze achterwege had kunnen blijven, als werkgever en werknemer adequaat hadden gereageerd.

Behoefte aan een frisse kijk op je verzuim dossiers?

Heb je behoefte aan een professionele kijk op de verzuimdossiers met een helder advies?

Ik kom op locatie om de door jou aangeleverde situaties en casuistieken te bekijken en kom met een concreet advies. 

Vooraf kost het even tijd om alles op een rij te zetten, maar uiteindelijk levert het jou en je bedrijf of organisatie veel op. Want het gaat niet alleen om het krijgen van nieuw advies, maar ook om bevestiging of je op de juiste weg bent en de meest bevredigende aanpak hebt gekozen. Bevestiging helpt om steviger op weg te gaan met de reintegratie. Met een optimaal resultaat. 

Nieuwsgierig? Bel voor een vrijblijvend gesprek, of maak een afspraak. 

Cis Linders

 

Tijd

Tijd? 

Je reïntegratie aanpak kan “lean”. Daarmee bespaar je veel tijd. 

Het meeste kun je zelf wel vinden bij het UWV en bij de arbodienst. Maar soms kom je er niet uit met je kennis en ervaring.

Tarius zorgt voor een heldere aanpak 

TARIUS Werkt