Burn Out onderzoek TNO

Burn-out klachten worden vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van factoren die samenhangen met het werk, de persoon zelf en de maatschappij. Dit concludeert TNO in een onderzoek naar oorzaken van burn-out in opdracht van het ministerie van SWZ. Werkgerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbelasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris.

Voorbeelden van persoonskenmerken zijn weinig veerkracht en zelfvertrouwen of een slechte financiële situatie. Onder maatschappelijke oorzaken vallen onder meer baanonzekerheid door flexwerk, digitalisering en verhoging van werkdruk door economische groei. Uit interviews met werknemers bleek bovendien dat perfectionisme, personeelstekort, pestgedrag van collega’s en arbeidsconflicten belangrijke factoren zijn bij het ontstaan van burn-out. Volgens TNO liggen de belangrijkste verklaringen van de stijging van burn-outklachten vooral in het emotioneel zware werk (bijvoorbeeld in de zorg), onvrede over het salaris en langdurig achter een beeldscherm werken.

En wat kun je dan eraan doen als iemand dreigt uit te vallen, je signalen vangt dat iemand er doorheen zit? Je werknemer functioneert niet meer goed? Of meldt zich vaker kortdurend ziek? Of klaagt wel eens over teveel werkdruk? Cis Linders kan onderzoek doen naar de psycho sociale arbeidsbelasting in eigen werk. Daaruit kan advies gegeven worden aan de werknemer en de manager. Voorkom dat iemand helemaal uitvalt. Goed voor de werknemer zorgen en voor oplossingen zorgen.