Waarom TARIUS

 • Arbeidsdeskundig onderzoek 
 • Spoor 1 begeleiding
 • Training en coaching van HRM, P&O, managers, teams
 • Poortwachter zorg
 • Bezwaar en beroep UWV

TARIUS biedt u advies en oplossingen 

Wij zijn geen arbodienst, maar werken samen met alle deskundigen in de arbo dienstverlening. 

Communicatie, kennis en ervaring. Wij geven duidelijkheid hoe u met uw werknemer het verzuim efficiënt en effectief kunt aanpakken. Wij kunnen ook werk uit handen nemen en een actieve rol spelen binnen uw organisatie. We zorgen ervoor dat u met uw werknemer weer de regie over het reïntegratie proces krijgen en houden. Voor ons is onderling vertrouwen en samenwerking van belang en de basis waarop wij werken. Begrip, duidelijkheid, doelgericht. 

Voeren van gesprekken in de context van ziekte of beperkingen kunnen emoties oproepen, die het lastig kunnen maken om een goed gesprek te voeren. De waarde van luisteren, horen wat er speelt is een behoefte die iedereen heeft. Frustraties en eventuele conflicten worden zo voorkomen of opgelost. Door middel van heldere communicatie zorgen wij voor een goede relatie tussen u en uw werknemer. Onze relaties en klanten zijn divers, van kleine bedrijven tot grote bedrijven, zowel in de zorg, overheid, scholen als in de industrie. 

Bel, mail, stuur een wh-app of sms

Heeft u verzuim vragen? Bel ! 06 28 4848 87 Wij bieden maatwerk. Precies afgestemd op wat u nodig heeft. Geen abonnementen. U betaalt alleen voor de inspanningen die nodig zijn.

DÉ OPLOSSING BIJ VERZUIM 

 • ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK & ADVIES. Wij adviseren het eerder arbeidsdeskundig onderzoek eerder te laten doen dan gebruikelijk. Uiterlijk 10 maanden na de eerste ziektedag. Dan ben je op tijd voor de stappen die je moet zetten voor het einde van het eerste ziekt jaar.
 • SPOOR 1, volledige ondersteuning bij de reïntegratie. De kwaliteit en de snelheid van de lopende reïntegratie bevorderen door de arbeidsdeskundige met ervaring in te zetten. Zorgvuldige dossier opbouw volgens Poortwachter. Alles wat nodig is om uw werknemer duurzaam werk kan hervatten. Interventies, gespreksvoering, plan van aanpak, WIA aanvraag, onderbouwing, contact met UWV, arbodienst, bedrijfsarts, verzekeraar, spoor 2 loopbaan begeleiding, expertise, wachtlijst verkorten – versnelde diagnose en behandeling, etc. 
 • COACHING EN TRAINING van management, HRM, P&O. Ook het poortwachter model, regelgeving enzovoort, maar vooral inhoudelijk de aanpak in communicatie door verbindend leiderschap skills te trainen, die vereist zijn bij het communiceren met anderen en bijzonder effectief is bij het voeren van lastige, uitdagende gesprekken.
 • Advisering. Wij zorgen dat je weet wat je moet doen en níet moet doen. Praktisch en pragmatisch.
 • Verwijzen doet te bedrijfsarts of huisarts, wij kennen passende behandelaren, coaches, experise centra, revalidatie centra, die een link hebben met reïntegratie. Wij kunnen bemiddelen bij het kiezen van de juiste zorg. Daarbij werken we samen met de bedrijfsarts en behandelaar. 
 • Passend werk Hoe vertaal je de adviezen van de bedrijfsarts. Wij zorgen dat je weet wat je kunt doen.
 • Communicatie. Rechtstreeks contact. Korte lijnen, je krijgt te maken met 1 persoon. Wij communiceren met alle betrokken partijen, zoals de arbodienst, de verzekeraar, de jurist, HRM, behandelaren, coaches. 
 • Coaching en ondersteuning van uw werknemer. Duidelijkheid bieden, onzekerheden wegnemen. Het nemen van moeilijke beslissingen.  
 • Bezwaar en beroep. Begeleiding bij (bezwaar) procedures met het UWV. Tijdig en onderbouwd. 
 • Poortwachter Hulp bij het volgen van de procedures UWV. Wij kennen de wegen van het UWV. We weten hoe de hazen lopen.
 • Werkplek onderzoek en advies

Tijd is geld, er liggen verloren kansen en onnodige verspilling van energie. De bedrijfsarts kan u vaak niet voldoende houvast geven bij de reïntegratie. U moet zelf uitzoeken wat u moet doen, terwijl u geen of weinig ervaring heeft met reïntegratie. 

Vaak wordt er tijdens het verzuim onnodig tijd verloren en op elkaar gewacht tot er actie wordt ondernomen. Kortom met Tarius kunt u uw verzuim verkorten en herstel bespoedigen bij uw personeel. Persoonlijk contact, snelle reactie en geen tijdverlies met procedures daar kunt u op vertrouwen!

Regio’s
We werken in heel Nederland, voornamelijk in de randstad, in Gelderland, Limburg, Brabant.

Klanten in de regio

 • Hormes Bouwmaterialen
 • Auto Schade Nijmegen
 • Huisman Etech B.V. 
 • Baaijens constructie 

Netwerk en samenwerking
Wij werken samen met andere deskundigen en hebben een breed netwerk voor alle oplossingen rond verzuim. Die kunnen wij inzetten als er meer nodig is. Denk aan een medische expertise, snellere behandeling, inzetten van hulpmiddelen en aanvragen ervan, coaching, bemiddeling, schuldsanering.

 • Margolin
 • Bonnier Advocaten voor arbeidsjurisch advies
 • Nieuwe Sporen voor spoor 2 en spoor 3
 • 4 Assurance Jack de Bruin, advies op risicomanagement en verzekeringen
 • Kees Loef “De Verzuimspecialist” o.a. voor Premiescan WerkHervatting Kas
 • Van Bergen Ondernemerszaken geldzaken
 • Hanny Post “Gewoon Lekker Werken” geeft trainingen aan (zelfsturende) teams en leidinggevenden voor omgaan met verzuim en verbeteren van de productiviteit.