Nieuws

HEEFT U EEN WERKNEMER MET EEN ARBEIDSBEPERKING IN DIENST?

De no-riskpolis is per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. U loopt hierdoor geen financieel risico meer als deze werknemer ziek wordt. U kunt het loon (niet 100%) dat u doorbetaalt bij het UWV terugkrijgen.

Het kan hierdoor voor u aantrekkelijker worden om een werknemer met een arbeidsbeperking een vast contract aan te bieden. De termijn van de no-riskpolis was eerst 5 jaar.

 

TRANSITIEVERGOEDING

Vanaf 2019 compensatie transitievergoeding na ziekte

Betaalt u transitievergoeding voor een werknemer die u na 2 jaar ziekte alsnog heeft ontslagen? Goed om rekening mee te houden: u ontvangt pas vanaf 2019 compensatie hiervoor en niet al in 2018. Wel zal de regeling met terugwerkende kracht gaan werken naar 1 juli 2015.

 

Slapend dienstverband
De regeling biedt een oplossing voor (kleine) werkgevers, die nu vaak in de problemen komen omdat zij alsnog een transitievergoeding moeten betalen nadat een zieke medewerker al 2 jaar is doorbetaald. Veel werkgevers houden hun werknemer na die tweejaarstermijn daarom maar in dienst in een ‘slapend dienstverband’, zodat zij geen transitievergoeding verschuldigd zijn.

Terugwerkende kracht, hogere premie
Dat hoeft in de toekomst niet meer, omdat de transitievergoeding straks wordt gecompenseerd. Om de compensatie te kunnen betalen, wordt de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) vanaf 2019 hoger.

De regeling gaat in met terugwerkende kracht. Heeft u vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald? Dan ontvangt u dus in 2019 alsnog compensatie.

Minder werken in plaats van ziek melden

Kiezen voor minder werken in plaats van ziek melden. Ik heb het vaker gezien in mijn praktijk. Vooral in het onderwijs en zorg waar het gebruikelijk is part-time te werken. Minder werken wordt daar makkelijk gehonoreerd. Zo heb je geen gedoe rond ziekteverzuim met je leidinggevende. Gewoon zelf je werk aanpassen.

Ik heb begrip voor de zelfstandige beslissing. En juist als je minder kracht en energie hebt, problemen met je gezondheid en de balans moet zoeken wil je er niet ook nog een verzuimtraject bij hebben. Dat kost ook energie en moeite die je juist niet hebt.
Maar is dat verstandig? Nee, want op de lange termijn is het geen oplossing. Bovendien kost het je inkomen, omdat je naar rato van uren verzekerd bent voor de WGA. Mocht je een aandoening hebben waardoor je ‘afzakt’ en later toch van de WGA gebruik moet maken krijg je dus minder uitkering.
Zo zijn er legio oplossingen waar je als werknemer niet aan denkt. Maar waar je wel met je werkgever oplossingen voor kunt vinden. Denk aan organiseren van je werk. Organiseren van je privé zorg taken. Taken die je tijdelijk niet goed kunt uitvoeren aan anderen delegeren of herindelen van taken. Een HRM professional kan meehelpen om oplossing te bedenken. Het delen van je zorgen op het gebied van werk is ook halve smart. Het is goed als je transparant bent als het niet goed met je gaat.
Een goede werkgever kan zo zorgen dat je begeleid wordt en een periode de boel op orde kan krijgen en wat uit de wind gehouden wordt.
Zo weet een werkgever ook dat je je verantwoordelijkheid neemt.
Als er functioneringsproblemen ontstaan en je werkgever weet niet dat je ziek bent of andere problemen hebt waardoor je niet goed functioneert, dan heb je uiteindelijk een veel groter probleem. Bovendien kan het UWV beoordelen bij een WIA aanvraag dat deze achterwege had kunnen blijven, als werkgever en werknemer adequaat hadden gereageerd.

Bespaar op uw premie WerkHervatting Kas

Wilt u ook besparen op de Premie WerkHervattingKas?

In december 2017 kreeg u de beschikking van de belastingdienst voor uw Premies van de WerkHervattingsKas.

Besparen
Mijn ervaring is, dat er regelmatig fouten gemaakt worden door het UWV en de belastingdienst en dat u kunt besparen op die premie door gedegen onderzoek te doen.
Als u bezwaar wil aantekenen dan heeft u een onderbouwing nodig waar Kees Loef en ik veel ervaring mee hebben. En levert het u onverwacht toch geen besparing op, dan kost het u niets.
Neem even contact op en wij gaan voor u aan de slag:
contact@tarius.works of 06 28 484 887

Nieuwe loonkosten vergoeding vanaf 1 jan 2018 voor werknemer met een uitkering die u in dienst heeft.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Als werkgever U heeft waarschijnlijk recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  1. oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  2. arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  3. werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak
  4. arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Let op! Uw werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen.

Kijk ook op de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/loonkostenvoordeel/index.aspx

Voor de premiekorting voor de oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komt een overgangsregeling.

Maakt u al gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

U ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, heeft u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring nodig.

Let op: de premiekorting jongere werknemer vervalt vanaf 1 januari 2018. Heeft u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst? Dan heeft u voor deze werknemers misschien recht op het jeugd-LIV.

Bron: website UWV op 30 dec 2017

 

Tarius controleert uw beschikking Premie Werkhervattingskas 2017

In november krijgt u de beschikking van de belastingdienst voor uw premies van de werkhervattingskas. Onze ervaring is, dat er vaak fouten gemaakt worden door het UWV en de belastingdienst. U kunt mogelijk veel geld besparen op die premie door gedegen onderzoek te laten doen. U heeft i.p. 6 weken om een bezwaar in te dienen. Later kan ook onder bepaalde omstandigheden.

Neem contact met ons op en als blijkt dat het zinvol is om een bezwaar in te dienen, gaan wij voor u aan de slag om met dat bezwaar een aangepaste premie te bezorgen. Op No Cure – No Pay basis.