Nieuwe loonkosten vergoeding vanaf 1 jan 2018 voor werknemer met een uitkering die u in dienst heeft.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Als werkgever U heeft waarschijnlijk recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  1. oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  2. arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  3. werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak
  4. arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Let op! Uw werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen.

Kijk ook op de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/loonkostenvoordeel/index.aspx

Voor de premiekorting voor de oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komt een overgangsregeling.

Maakt u al gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

U ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, heeft u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring nodig.

Let op: de premiekorting jongere werknemer vervalt vanaf 1 januari 2018. Heeft u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst? Dan heeft u voor deze werknemers misschien recht op het jeugd-LIV.

Bron: website UWV op 30 dec 2017