HEEFT U EEN WERKNEMER MET EEN ARBEIDSBEPERKING IN DIENST?

De no-riskpolis is per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. U loopt hierdoor geen financieel risico meer als deze werknemer ziek wordt. U kunt het loon (niet 100%) dat u doorbetaalt bij het UWV terugkrijgen.

Het kan hierdoor voor u aantrekkelijker worden om een werknemer met een arbeidsbeperking een vast contract aan te bieden. De termijn van de no-riskpolis was eerst 5 jaar.

 

TRANSITIEVERGOEDING

Vanaf 2019 compensatie transitievergoeding na ziekte

Betaalt u transitievergoeding voor een werknemer die u na 2 jaar ziekte alsnog heeft ontslagen? Goed om rekening mee te houden: u ontvangt pas vanaf 2019 compensatie hiervoor en niet al in 2018. Wel zal de regeling met terugwerkende kracht gaan werken naar 1 juli 2015.

 

Slapend dienstverband
De regeling biedt een oplossing voor (kleine) werkgevers, die nu vaak in de problemen komen omdat zij alsnog een transitievergoeding moeten betalen nadat een zieke medewerker al 2 jaar is doorbetaald. Veel werkgevers houden hun werknemer na die tweejaarstermijn daarom maar in dienst in een ‘slapend dienstverband’, zodat zij geen transitievergoeding verschuldigd zijn.

Terugwerkende kracht, hogere premie
Dat hoeft in de toekomst niet meer, omdat de transitievergoeding straks wordt gecompenseerd. Om de compensatie te kunnen betalen, wordt de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) vanaf 2019 hoger.

De regeling gaat in met terugwerkende kracht. Heeft u vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betaald? Dan ontvangt u dus in 2019 alsnog compensatie.