Bericht van de bedrijfsarts….wat dan?

De arbodienst levert een advies. Wat dan? We vertalen de adviezen in praktische oplossingen, vertaald in een Plan van Aanpak, de basis voor een reïntegratie. Een stappenplan, een helder en haalbaar doel. Weten wanneer u wat moet doen. Advies om het juiste te doen op het juiste moment. 

Wilt u zaken uitbesteden? Dan kunnen wij het voor u uitvoeren. We helpen u in het hele proces. Coachen u en uw werknemer voor een optimaal resultaat. 

Cis Linders

Behoefte aan een frisse kijk op je verzuim dossiers?

Het verzuim kan wel vast weer een opschut moment gebruiken. Hebben jij en je organisatie behoefte aan een professionele frisse kijk op de verzuimdossiers met een helder advies?

Ik kom op locatie om de door jou aangeleverde situaties en casuistieken te bekijken en kom met een concreet advies. 

Vooraf kost het even tijd om alles op een rij te zetten, maar uiteindelijk levert het jou en je bedrijf of organisatie veel op. Want het gaat niet alleen om het krijgen van nieuw advies, maar ook om bevestiging of je op de juiste weg bent en de meest bevredigende aanpak hebt gekozen. Bevestiging helpt om steviger op weg te gaan met de reintegratie. Met een optimaal resultaat. 

Nieuwsgierig? Bel voor een vrijblijvend gesprek, of maak een afspraak. 

Cis Linders

 

Tarius en Nieuwe Sporen

Samenwerking met Nieuwe Sporen

Tarius Works heeft een samenwerking met Nieuwe Sporen. Spoor 1 begeleiding bij de Reïntegratie is het specialisme van Tarius. Maar als het gaat om spoor 2 of spoor 3 reïntegratie is er een andere kennis en ervaring nodig. Om een goede overgang en afstemming te creëren is samenwerking en overdracht nodig. Het gaat bij reïntegratie altijd om mensen die een ander pad gaan volgen. Het lukt niet altijd om in spoor 1 (binnen de eigen organisatie) terug te keren in het eigen werk of ander werk. Door deze persoonlijke en intensieve samenwerking, kun je als werknemer met beperkingen, toch zo goed mogelijk begeleid worden. En is er duidelijkheid over de doelen en het traject dat je nodig hebt. Een persoonlijke benadering en maatwerk. 

 

Tijd

Tijd? 

Ik kan er een hele boom over opzetten, ook reïntegratie aanpak kan “lean”. Dus alles wat je doet? ~Doe het meteen goed. Daarmee bespaar je veel tijd, moeite, aandacht, de boel weer op de rit krijgen, bijsturen, gesprekken voeren, en. 

Het meeste kun je zelf wel vinden bij het UWV en bij de arbodienst. Maar soms kom je er niet uit met je kennis en ervaring.

Neem gerust contact op. Wij geven praktische info en kunnen je ontzorgen. 

TARIUS Werkt

Minder werken in plaats van ziek melden

Kiezen voor minder werken in plaats van ziek melden. Ik heb het vaker gezien in mijn praktijk. Vooral in het onderwijs en zorg waar het gebruikelijk is part-time te werken. Minder werken wordt daar makkelijk gehonoreerd. Zo heb je geen gedoe rond ziekteverzuim met je leidinggevende. Gewoon zelf je werk aanpassen.

Ik heb begrip voor de zelfstandige beslissing. En juist als je minder kracht en energie hebt, problemen met je gezondheid en de balans moet zoeken wil je er niet ook nog een verzuimtraject bij hebben. Dat kost ook energie en moeite die je juist niet hebt.
Maar is dat verstandig? Nee, want op de lange termijn is het geen oplossing. Bovendien kost het je inkomen, omdat je naar rato van uren verzekerd bent voor de WGA. Mocht je een aandoening hebben waardoor je ‘afzakt’ en later toch van de WGA gebruik moet maken krijg je dus minder uitkering.
Zo zijn er legio oplossingen waar je als werknemer niet aan denkt. Maar waar je wel met je werkgever oplossingen voor kunt vinden. Denk aan organiseren van je werk. Organiseren van je privé zorg taken. Taken die je tijdelijk niet goed kunt uitvoeren aan anderen delegeren of herindelen van taken. Een HRM professional kan meehelpen om oplossing te bedenken. Het delen van je zorgen op het gebied van werk is ook halve smart. Het is goed als je transparant bent als het niet goed met je gaat.
Een goede werkgever kan zo zorgen dat je begeleid wordt en een periode de boel op orde kan krijgen en wat uit de wind gehouden wordt.
Zo weet een werkgever ook dat je je verantwoordelijkheid neemt.
Als er functioneringsproblemen ontstaan en je werkgever weet niet dat je ziek bent of andere problemen hebt waardoor je niet goed functioneert, dan heb je uiteindelijk een veel groter probleem. Bovendien kan het UWV beoordelen bij een WIA aanvraag dat deze achterwege had kunnen blijven, als werkgever en werknemer adequaat hadden gereageerd.